U Selcima se je održala završna vježba za" />
Obuka vatrogasaca u Selcima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

U Selcima se je održala završna vježba za osposobljavanje bračkih vatrogasaca u borbi protiv šumskih požara uz potporu helikoptera.


 

Obuka vatrogasaca za gašenje šumskih požara uz potporu helikoptera


 


Sukladno usklađenom i odobrenom Planu obuke vatrogasaca na području RH koja se provodi temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2011. godini u tijeku je obuka za prijevoz helikopterom i prihvat opreme za vatrogasce Splitsko - dalmatinske županije. Obuka se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela uz potporu helikoptera Mi-8 MTV 1, a provode je instruktori Državne intervencijske postrojbe Split i posade helikoptera ETH Divulje u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Splitsko - dalmatinske županije.


Obukom su obuhvaćena operativna područja Splitsko-dalmatinske županije te županijski sezonski vatrogasci smješteni u JVP-u Split. Nakon završene obuke potvrde o osposobljenosti za gašenje šumskih požara i prijevoz helikopterom imat će oko 400 vatrogasaca iz dobrovoljnih vatrogasnih društava Splitsko - dalmatinske županije te 80 županijskih sezonskih vatrogasaca smještenih u JVP-u Split.


Danas je u Selcima održan završni dio obuke za  vatrogasace iz DVD-a Selca, Bol, Milna, Pučišća i Supetar, a činilo ga je ponavljanje općih i za vatrogasce specifičnih karakteristika kao i mogućnosti zrakoplova, ponašanje pri dočeku, ulasku i prijevozu helikopterom te pravilnom napuštanju helikoptera sa i bez opreme. Nakon toga pristupilo se praktičnom dijelu uvježbavanja vatrogasaca za prijevoz helikopterom, spuštanje i prihvat opreme, rad s podvjesnim teretom (gumenim spremnikom za vodu "kruška"), kao i vizualnom signaliziranju i navođenju helikoptera.


Završetkom današnje praktične obuke vatrogasci Operativnog područja Brač su postali osposobljeni za prijevoz helikopterom te će im biti izdane odgovarajuće potvrde o osposobljenosti od strane Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja.


 


Osposobljavanje za helikoptersko desantiranje i prijevoz vatrogasaca provedeno je u dva djela. Teoreska obuka ( na kojoj su ujedno provedena provjera mot.sposobnosti) održana je u Pučišćima i Supetru. Praktični dio održan je  u Selcima, na kojem su najvažniji segmenti obuke bili desantiranje helikopterom koje je poslužilo kao dobra priprema vatrogasnih snaga otoka Brača za zaštitu od šumskih požara.


Obuku je uspješno završilo vise od 50 vatrogasaca s područja otoka Brača (DVD SELCA,DVD SUPETAR,DVD MILNA,DVD BOL i DVD PUČIŠĆA)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Foto: Tino Štambuk 


 Natrag
scroll to top