Imena i prezimena u Novom Selu - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Imena i prezimena u Novom Selu


Donosimo rezultate istraživanja o zastupljenosti imena i prezimena za Novo Selo - danas i prije 60 godina


 

Novo Selo


 


Najpopularnija imena i prezimena u Novom Selu na otoku Braču - DANASMuška imena u Novom Selu


 


1.            Milan   


2.            Antun  


3.            Christian-Heinr                


4.            Dalijo   


5.            Dean    


6.            Francois              


7.            Gordan               


8.            Ilija        


9.            Ivan      


10.          Ivica      


11.          Marko


12.          Martin


13.          Mate    


14.          Nenad


15.          Nikša    


16.          Petar    


17.          Richard               


18.          Sebastian           


19.          Serafin                


20.          Silvio                    


 


Ženska imena u Novom Selu


 


1.            Anka    


2.            Draginja              


3.            Rina      


4.            Đurđica                               


 


Prezimena u Novom Selu


 


1.            Bezmalinović    


2.            Antonijević       


3.            Ećim     


4.            Perić     


5.           Škrpaca


6.            Politeo                


7.            Glušević             


8.            Jašić      


9.            Kubanović         


10.          Bezmalinović Klanfa      


11.          Jovanović           


12.          Marijančević     


13.          Nižetić


14.          Obradović          


15.          Čulo      


 


 


Najpopularnija imena i prezimena u Novom Selu na otoku Braču - PRIJE 60 GODINAMuška imena u Novom Selu


 


1.            Marijo


2.            Ante     


3.            Mate    


4.            Ivan      


5.            Ivo        


6.            Mladen               


7.            Nikša    


8.            Slavko  


9.            Alfonso               


10.          Andjelko            


11.          Andro  


12.          Blago    


13.          Božen  


14.          Božidar               


15.          Branko                


16.          Darko   


17.          Drago   


18.          Dražen                


19.          Dušan  


20.          Frane                   


 


Ženska imena u Novom Selu


 


1.            Marija  


2.            Jelena  


3.            Dubravka           


4.            Gabriela             


5.            Hana    


6.            Jelka     


7.            Ljubica


8.            Natalija               


9.            Željka   


10.          Antonela            


11.          Blanša  


12.          Dinka   


13.          Jadranka            


14.          Jeroslava            


15.          Milenka              


16.          Milica   


17.          Mira     


18.          Mirela  


19.          Nataša


20.          Nela                     


 


Prezimena u Novom Selu


 


1.            Bezmalinović    


2.            Politeo                


3.            Antonijević       


4.            Jašić      


5.            Tomaš


6.            Marijančević     


7.            Škrpaca               


8.            Glušević             


9.            Trutanić      Natrag
scroll to top