Imena i prezimena u Sumartinu - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Imena i prezimena u Sumartinu


Donosimo rezultate istraživanja o zastupljenosti imena i prezimena u Sumartinu - danas i prije 60 godina


 

Sumartin


Najpopularnija imena i prezimena u Sumartinu na otoku Braču - DANASMuška imena u Sumartinu


 


1.            Ivan      


2.            Ante     


3.            Josip     


4.            Nikola  


5.            Ivica      


6.            Milan   


7.            Petar    


8.            Tomislav             


9.            Damir   


10.          Frane   


11.          Luka     


12.          Marijo


13.          Antun  


14.          Darko   


15.          Ivo        


16.          Tonči    


17.          Anđelko             


18.          Božidar               


19.          Davor   


20.          Igor                      


 


Ženska imena u Sumartinu


 


1.            Marija  


2.            Ivana    


3.            Ana       


4.            Katarina              


5.            Anita    


6.            Franka


7.            Josipa  


8.            Zdenka               


9.            Antica  


10.          Jasna    


11.          Jelena  


12.          Kristina               


13.          Mirjana               


14.          Mladenka          


15.          Natalija               


16.          Nikolina              


17.          Sanja    


18.          Andrea               


19.          Anđelka              


20.          Bernardica                        


 


Prezimena u Sumartinu


 


1.            Stančić


2.            Borojević           


3.            Šerka   


4.            Radić    


5.            Arković               


6.            Cvitanović          


7.            Aničić   


8.            Lučić     


9.            Štambuk            


10.          Vrsalović            


11.          Tomaš


12.          Vidović                


13.          Puratić


14.          Zelanović           


15.          Kovačić               


16.          Janović                


17.          Josipović            


18.          Petrović              


19.          Šerventić           


20.          Babić    


 


 


Najpopularnija imena i prezimena u Sumartinu na otoku Braču - PRIJE 60 GODINAMuška imena u Sumartinu


 


1.            Ante     


2.            Josip     


3.            Marijo


4.            Milan   


5.            Ivan      


6.            Ivica      


7.            Ivo        


8.            Nenad


9.            Nikola  


10.          Petar    


11.          Radovan             


12.          Damir   


13.          Darko   


14.          Juraj     


15.          Paulo   


16.          Slavko  


17.          Tomislav             


18.          Tonči    


19.          Vinko   


20.          Andrija                               


 


Ženska imena u Sumartinu


 


1.            Marija  


2.            Ana       


3.            Kata      


4.            Katica   


5.            Ljubica


6.            Antonia              


7.            Ivanka


8.            Katarina              


9.            Marica


10.          Martina              


11.          Melita  


12.          Mirjana               


13.          Nevenka            


14.          Ankica


15.          Danica


16.          Jasna    


17.          Kristina               


18.          Slavka  


19.          Stanka


20.          Vera                     


 


Prezimena u Sumartinu


 


1.            Stančić


2.            Borojević           


3.            Šerka   


4.            Cvitanović          


5.            Aničić   


6.            Lučić     


7.            Puratić


8.            Dorotić                


9.            Štambuk            


10.          Arković               


11.          Kovačić               


12.          Zelanović           


13.          Babić    


14.          Brizić    


15.          Janović                


16.          Kažulin                


17.          Kirigin  


18.          Klasnić


19.          Kuzmanić           


20.          Ljuba    Natrag
scroll to top