Javni poziv kandidatima za popis stanovništva - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Javni poziv kandidatima za popis stanovništva


Županijsko popisno povjerenstvo objavilo je javni poziv kandidatima za popisivače i kontrolore popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011.


 

                 REPUBLIKA HRVATSKA


      SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


Županijsko popisno povjerenstvo za provedbu Popisa


  stanovništva, kućanstava i stanova u 2011. godini


 


KLASA: 020-01/10-02/508


URBROJ: 2181/1-02-11-20


 


Split, 11. veljače 2011.


 


 


 


 


J A V N I    P O Z I V


 


KANDIDATIMA ZA POPISIVAČE I KONTROLORE


POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA 2011.


 


 


 


Svi zainteresirani kandidati za popisivače i kontrolore Popisa 2011. mogu pristupiti ispunjavanju Upitnika za prijavu popisivača i kontrolora, dana


 


 


21. ili 22. veljače 2011. (pon. ili uto.) u vremenu od 9:00 do 19:00 sati u


Popisnim centrima odnosno u


 


 


Ispostavi Supetar


GRADSKA VIJEĆNICA - GRADA SUPETRA


Vlačica 5 - 21400 Supetar


 


 


 


KRITERIJI PRIJAVE ZA POPISIVAČA


 


-         punoljetnost


-         najmanje završena srednja škola (SSS)


 


KRITERIJ ODABIRA


 


-         zadovoljen kriterij čitljivosti rukopisa optičkim čitanjem


 


 


U slučaju izjednačenosti navedenih kriterija prednost će imati nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, zatim dugotrajno nezaposlene osobe (nezaposlene 12 mjeseci ili duže), a zatim ostale nezaposlene osobe. Nezaposlenost se dokazuje preslikom evidencijskog lista Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


 


Nakon odslušane četverodnevne obuke (obvezna je nazočnost na poduci svakog dana), kandidati za popisivače polažu završni test nakon kojega se, ovisno o kvaliteti završnog testa uključuju u Popis ili raspoređuju kao rezervni popisivači.


 


KRITERIJ PRIJAVE ZA KONTROLORA


 


-         Punoljetnost


-         najmanje završena srednja škola


-         iskustvo u popisima stanovništva ili velikim statističkim akcijama


 


KRITERIJ ODABIRA


 


-         Iskustvo rada na prošlim popisima


 


 


Nakon odslušane četverodnevne poduke (obvezna je nazočnost na poduci svakog dana) kandidati za kontrolore polažu završni test nakon čega ih na prijedlog Županijskih popisnih povjerenstava imenuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.


 


 


Svi zainteresirani kandidati dužni su prilikom prijave doći osobno i donijeti identifikacijsku ispravu, kemijsku olovku koja piše crno ili tamno plavo.


 


 


                                                                      


                                                                                              PREDSJEDNIK


                                                                       ŽUPANIJSKOG POPISNOG POVJERENSTVA


 


 


                                                                                       Ante Sanader, dipl.ing., vr.Natrag
scroll to top