• Izgradnja CS Konopice i VS Grabovik s pristupnim putem i cjevovod" />

EU projekti - Općina Selca
Disable Preloader

EU projekti


• Izgradnja CS Konopice i VS Grabovik s pristupnim putem i cjevovodima, I i II faza na području općine Selca, nadzor nad izvođenjem radova, vođenje projekta te promidžba i vidljivost


• Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda, I i II faza, Sumartin, nadzor nad izvođenjem radova, vođenje projekta te promidžba i vidljivost


Ukupna vrijednost: 6.949.975,44 EUR (52.364.589,97 HRK) s PDV-om


EU sufinanciranje: 4.447.984,28 EUR (33.513.337,56 HRK) bez PDV-a


RH sufinanciranje: 1.111.996,07 EUR (8.378.334,39 HRK) bez PDV-a


Operacija je sufinancirana bespovratnim financijskim doprinosom iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Natrag
scroll to top