Projekt „SELCA – Kulturno srce Brača“ sufinancirala je Europska un" />

EU projekti - Općina Selca
Disable Preloader

EU projekti


Projekt „SELCA – Kulturno srce Brača“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost korisnika - Općine Selca.


Naziv projekta: „SELCA – Kulturno srce Brača“ (broj Ugovora - KK.06.1.1.01 .0027)


Prijavitelj/nositelj: Općina Selca


Ukupna vrijednost projekta: 2.734.225,00 HRK


Ukupan iznos bespovratnih EU potpora: 2.201.755,00 HRK


Razdoblje provedbe projekta: 15. studenog 2016. godine - 15. rujna 2018. godine.


Kratki opis projekta: Realizacijom integriranog programa Selca – kulturno srce Brača planira se valorizirati, unaprijediti i promovirati bogata lokalna kulturna baština, koja je sada zapuštena i nefunkcionalna, s ciljem otvaranja radnih mjesta u kulturi i turizmu i generiranja većeg interesa inozemnih i domaćih posjetitelja, a čime se direktno utječe na unaprjeđenje kvalitete kulture, razvoj turizma, edukacije i poboljšanja razine svakodnevnog života stanovnika Brača i Hrvatske u cijelosti.


Ciljevi projekta: Ovim projektom će se razviti cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija za integrirani program "SELCA – Kulturno srce Brača" te time direktno doprinijeti ostvarenju cilja - razvoj kompletne studijske i projektne dokumentacije: • Studijska dokumentacija

 • Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi

 • Izrada plana upravljanja kulturnom baštinom Općine Selca

 • Izrada idejnog rješenja za sustav praćenja posjetitelja

 • Izrada komunikacijske strategije integriranog programa „SELCA – Kulturno srce Brača“

 • Izrada projektne aplikacije za provedbu integriranog programa (faza B Poziva)

 • Projektna dokumentacija


U sklopu ovog elementa bit će razvijena cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija za sljedeća kulturna dobra općine Selca: • Z-5584 Didolića Dvori

 • Z-5876 Crkva Gospe Karmelske

 • RST – 1527 Crkva Krista Kralja

 • Park Tolstoj.


Obnovom ključnih objekata kulturne i sakralne baštine općine Selca, osigurat će se unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom te doprinijeti razvoju i prepoznatljivosti Selca kao kulturno-turističkim odredištem otoka Brača.


Očekivani rezultati projekta: U sklopu projekta očekuju se sljedeći izravni projektni rezultati: • Izrađena kompletna studijska dokumentacija za projekt „SELCA – Kulturno srce Brača“

 • Izrađena kompletna projektno-tehnička dokumentacija za kulturna dobra: Didolića Dvori, Crkva Gospe Karmelske, Crkva Krista Kralja i park Tolstoj.


Kontakt osoba: Ivan Marijančević, načelnik općine Selca / voditelj projekta


Tel.: +38521 778-180 (182) Mob. +38591 1915429 e-mail: nacelnik@selca.hr


Više informacija: Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program Konkurentnost i kohezija
Natrag
scroll to top