EU projekti - Općina Selca
Disable Preloader

EU projekti

Općini Selca osigurana sredstva u iznosu od 1.483.886,53 kuna za projekt poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Selca


Prošle godine anketirani roditelji su iskazali potrebu za drugačijim terminima boravka svoje djece u vrtićima. Stoga je zahvaljujući suradnji Općine Selca i Dječjeg vrtića Selca uz neizostavnu stručnu podršku Aktive Brač pokrenut projekt koji se odnosi na poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Selca, a za čiju je provedbu osigurano čak 1,5 milijuna kuna.


U praksi to znači da će se projektom financirati usklađivanje radnog vremena dječjeg vrtića sa stvarnim potrebama roditelja. Također, osigurana sredstva iskoristit će se za zapošljavanje jedne nove odgojateljice potrebne za održavanje programa poslijepodnevnog rada  vrtića, te jedne djelatnice u tehničkom osoblju. Planirano je zapošljavanje i stručnog asistenta, psihologa / pedagoga.  


S ciljem unaprjeđenja usluga financirat će se brojne edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija za kojim je stručna služba vrtića iskazala interes. Jačanjem stručnih kompetencija zaposlenika DV Selca omogućuje se razvijanje poboljšanih i kvalitetnijih programa. Unaprjeđenje usluga provodit će se i kroz nabavu opreme za uređenje igrališta, nabavku nove didaktičke opreme, opreme za sportski program kao i programa potrebna za rano učenje stranih jezika. Na temelju nabavljene opreme razvit će se i implementirati dva nova posebna programa - sportski program i učenje stranog jezika.


U konačnici, Općina Selca i Dječji vrtić Selca ovim projektom odgovaraju na povećane potrebe te time omogućavaju roditeljima lakše i kvalitetnije balansiranje između obiteljskog i poslovnog života, a kako se duži boravak djece u vrtiću ne bi negativno reflektirao na djecu unaprijedit će se ukupna usluga poboljšanim i kvalitetnijim programima.


Naime, sredstva je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." iz Europskog socijalnog fonda osiguralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH kao posredničko tijelo razine 1 za operaciju „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja", dok je Općina Selca u partnerstvu s ustanovom DV Selca za potrebe prijave projekta proveo ispitivanje s ciljem definiranja potreba roditelja za promjenom radnog vremena DV.


 


INFORMACIJE O PROJEKTU:


NAZIV PROJEKTA: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Selca


NOSITELJ I PARTNERI: Nositelj projekta je Općina Selca, a partner na projektu Dječji vrtić Selca


KRATKI OPIS PROJEKTA: Projektom se planira postići usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja u općini Selca na Braču, kroz produženje rada dječjeg vrtića Selca, odnosno uvođenje poslijepodnevne smjene koju će pohađati ukupno 20 djece iz Općine Selca. Jednako tako, projektom se povećava kvaliteta same usluge predškolskog odgoja, kroz ulaganje u ljudske kapacitete, edukaciju i osposobljavanje djelatnika, kroz razvoj i implementaciju posebnih programa te kroz opremanje prostora dječjeg vrtića.


CILJEVI PROJEKTA: Ovim projektom želimo utjecati na smanjenje regionalnih razlika i prostorne dostupnosti pojedinih usluga te omogućiti djeci i roditeljima u općini Selca jednaku razinu usluge koju uživaju djeca u drugim, neotočnim sredinama, usklađenu s njihovim potrebama, kako bi se omogućilo i novo zapošljavanje roditelja, te lakše usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja.


OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Ukupno 20 djece bit će uključeno u provedbu ovog projekta, odnosno u poslijepodnevni rad dječjeg vrtića u Selcima. Tijekom projekta, ukupno 4 osobe proći će različite edukacije s ciljem osposobljavanja i usavršavanja znanja i vještina rada s djecom. U sklopu projekta, predviđa se novo zapošljavanje jedne osobe na radno mjesto odgojitelja/ice na puno radno vrijeme, jedne osobe na radno mjesto kuhara/ice na pola radnog vremena te jedne osobe na radno mjesto psihologa/inje, na puno radno vrijeme.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.483.886,53 HRK


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: travanj 2019. - listopad 2021.


KONTAKT OSOBA: Petra Nižetić, ravnateljica Dječjeg vrtića Selca, ravnateljica@djecjivrticselca.hr


VIŠE INFORMACIJA:  www.strukturnifondovi.hrwww.esf.hr


Natrag
scroll to top