Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Općinsko vijeće

Crkva Krista Kralja

Informacije o radu Predstavničkog tijela Općine Selca.

 • HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

  1. BOROJEVIĆ NIKOLA
  2. LITOVIĆ DEAN
  3. MOŠIĆ JOSIP

  NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ORDIĆ PAVLE

  1. ORDIĆ PAVLE
  2. TRUTANIĆ PERO

  NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA BRUNO ŠTAMBUK

  1. POLITEO NIKICA, ing. građ.
  2. ŠTAMBUK BRUNO

  SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA (SDP) 
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)

  1. NEIMARLIJA ADI, prof. (SDP)
  2. ŠTAMBUK MARČELO, dr.med. (HSS)
  3. TONŠIĆ NIKOLINA, mag.oec. (SDP)

  Predsjednik Općinskog vijeća: Pavle Ordić (NEZ)
  Druga potpredsjednica: Nikolina Tonšić, mag.oec. (SDP)

SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SELCA

(izvadak iz Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca)

Protokol - sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća

Sjednice Općinskog vijeća (PDF)

Konstituirajuća sjednica (1. put)

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

Konstituirajuća sjednica (2. put)

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

Konstituirajuća sjednica (3. put)

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

2. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

3. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

4. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

5. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

6. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

7. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

8. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

9. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

10. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

11. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

12. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

13. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

14. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

15. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

16. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik

17. Sjednica OV

Poziv

Radni materijali

Zapisnik